View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
19/2021/TT-BTNMT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
29/10/2021
Ngày hiệu lực
15/12/2021
Trích yếu
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia
Nội dung

Thông tư 19/2021/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia

 Content Editor ‭[5]‬