View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
02/2022/TT-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
10/01/2022
Ngày hiệu lực
10/01/2022
Trích yếu
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬