View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
08/2022/NĐ-CP
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ký
10/01/2022
Ngày hiệu lực
10/01/2022
Trích yếu
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬