View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
File đính kèm
Ngày ký
09/06/2022
Ngày hiệu lực
09/06/2022
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022
Nội dung

Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022

 Content Editor ‭[5]‬