View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
05/2022/TT-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
30/06/2022
Ngày hiệu lực
15/08/2022
Trích yếu
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
Nội dung

Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

 Content Editor ‭[5]‬