View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
88/NQ-CP
Người ký
Lê Văn Thành
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
Ngày ký
22/07/2022
Ngày hiệu lực
22/07/2022
Trích yếu
Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thục hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nội dung

Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thục hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 

 Content Editor ‭[5]‬