View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
68/2022/NĐ-CP
Người ký
Phạm Bình Minh
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ký
22/09/2022
Ngày hiệu lực
01/11/2022
Trích yếu
Nghị định của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬