View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
08/2022/TT-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
05/07/2022
Ngày hiệu lực
19/08/2022
Trích yếu
Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Nội dung

08/2022/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

 Content Editor ‭[5]‬