View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
02/2023/NĐ-CP
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Ngày ký
01/02/2023
Ngày hiệu lực
20/03/2023
Trích yếu
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Nội dung

Nghị định 02/2023/NĐ-CP  - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

 Content Editor ‭[5]‬