View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
06/2023/NĐ-CP
Người ký
Trần Lưu Quang
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Ngày ký
21/02/2023
Ngày hiệu lực
10/04/2023
Trích yếu
Nghị định của Chính phủ Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬