View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
01/2023/TT-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
13/03/2023
Ngày hiệu lực
12/09/2023
Trích yếu
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh
Nội dung

Thông tư 01/2023/TT-BTNMT - Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

 Content Editor ‭[5]‬