View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
10/2023/NĐ-CP
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ký
03/04/2023
Ngày hiệu lực
20/05/2023
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Nội dung

Nghị định 10/2023/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

 Content Editor ‭[5]‬