View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
13/2023/QĐ-TTg
Người ký
Lê Minh Khái
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ký
22/05/2023
Ngày hiệu lực
01/06/2023
Trích yếu
Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬