View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
06/2023/TT-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
31/07/2023
Ngày hiệu lực
01/10/2023
Trích yếu
Hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬