View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
08/VBHN-BTNMT 2023
Người ký
Lê Minh Ngân
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
File đính kèm
Ngày ký
19/09/2023
Ngày hiệu lực
19/09/2023
Trích yếu
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nội dung

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT 2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

 Content Editor ‭[5]‬