View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
16/2023/TT-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
30/10/2023
Ngày hiệu lực
15/12/2023
Trích yếu
Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬