View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
12/2023/TT-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
12/10/2023
Ngày hiệu lực
01/12/2023
Trích yếu
Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám
Nội dung

Thông tư 12/2023/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám

 Content Editor ‭[5]‬