View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh, Quy mô: 2.400 con heo nái và 18.000 con heo thịt” tại ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬