View_DanhSachGopYVanBanDuThao

Danh sách góp ý văn bản dự thảo
Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng chì- kẽm khu vực Ba Bồ, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”
Xem ý kiến văn bản khác

 Content Editor ‭[5]‬