MonrePortal.VanBan - View_ThemGopYVanBanDuThao

Gửi ý kiến đóng góp
Góp ý dự thảo văn bản: ''Dự thảo dự thảo Quyết định công bố, công khai hướng dẫn thực hiện đối với các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ''
Tên người gửi (*)
 
Email (*)
   
Điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
 
Nội dung (*)
 
Mã kiểm tra (*)
  Content Editor ‭[5]‬