MonrePortal.VanBan - View_ThemGopYVanBanDuThao

Gửi ý kiến đóng góp
Góp ý dự thảo văn bản: ''Dự thảo 04 Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và soát xét 02 Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) về Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia''
Tên người gửi (*)
 
Email (*)
   
Điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
 
Nội dung (*)
 
Mã kiểm tra (*)
  Content Editor ‭[5]‬