MonrePortal.VanBan - View_ThemGopYVanBanDuThao

Gửi ý kiến đóng góp
Góp ý dự thảo văn bản: ''Dự thảo Thông tư ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn,kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai''
Tên người gửi (*)
 
Email (*)
   
Điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
 
Nội dung (*)
 
Mã kiểm tra (*)
  Content Editor ‭[5]‬