MonrePortal.VanBan - View_ThemGopYVanBanDuThao

Gửi ý kiến đóng góp
Góp ý dự thảo văn bản: ''Dự thảo Hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hoá, nối giữa huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình”''
Tên người gửi (*)
 
Email (*)
   
Điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
 
Nội dung (*)
 
Mã kiểm tra (*)
  Content Editor ‭[5]‬