MonrePortal.VanBan - View_ThemGopYVanBanDuThao

Gửi ý kiến đóng góp
Góp ý dự thảo văn bản: ''Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ 20.000 tấn sản phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm và phân bón NPK từ 9.900 tấn sản phẩm/năm lên 80.000 tấn sản phẩm/năm”''
Tên người gửi (*)
 
Email (*)
   
Điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
 
Nội dung (*)
 
Mã kiểm tra (*)
  Content Editor ‭[5]‬