MonrePortal.VanBan - View_ThemGopYVanBanDuThao

Gửi ý kiến đóng góp
Góp ý dự thảo văn bản: ''Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư Khu công nghiệp Thành Thành Công” (hạng mục điều chỉnh điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật) quy mô 760 ha ''
Tên người gửi (*)
 
Email (*)
   
Điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
 
Nội dung (*)
 
Mã kiểm tra (*)
  Content Editor ‭[5]‬