View_VanBanChiDao

Tìm văn bản chỉ đạo

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
4379/BTNMT-TNN Về việc Công bố Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021 29/07/2022 29/07/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
896/QĐ-TTg Về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 26/07/2022 26/07/2022 Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
888/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 25/07/2022 25/07/2022 Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
876/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải 22/07/2022 22/07/2022 Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
88/NQ-CP Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22/07/2022 22/07/2022 Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
1609/QĐ-BTNMT Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện 20/07/2022 20/07/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
857/QĐ-TTg Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 19/07/2022 19/07/2022 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Tải về
857/QĐ-TTg Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 19/07/2022 19/07/2022 Thủ tướng Chính phủ   Tải về
854/QĐ-TTg Về việc Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025 19/07/2022 19/07/2022 Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
1479/QĐ-BTNMT Thành lập Hội đồng sơ khảo và Quy chế làm việc của Hội đồng sơ khảo Giải thƣởng Báo chí tài nguyên và môi trƣờng lần thứ VI 11/07/2022 11/07/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬