MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo dự thảo Quyết định công bố, công khai hướng dẫn thực hiện đối với các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/11/2023 14/01/2024 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo 04 Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và soát xét 02 Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) về Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia 13/11/2023 13/12/2023 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn - Áp dụng với hạng mục công trình xử lý ... 03/11/2023 03/01/2024 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Công trình quan trắc KTTV - Phần 7: Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng, thủy văn. 31/10/2023 31/12/2023 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 31/10/2023 31/12/2023 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thục hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2030 10/10/2023 10/12/2023 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật) 10/10/2023 10/12/2023 Góp ý Xem góp ý

 Content Editor ‭[5]‬