MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo, quy mô 38.000 con heo thịt” 07/06/2023 22/06/2023 Góp ý Xem góp ý
2 Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo, quy mô 24.000 con heo thịt” 07/06/2023 22/06/2023 Góp ý Xem góp ý
3 Dự án: “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo, quy mô 38.000 con heo thịt” khoảnh 10, tiểu khu 322, thôn 2, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 07/06/2023 22/06/2023 Góp ý Xem góp ý
4 Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Trang trại chăn nuôi 2.400 con heo nái 07/06/2023 22/06/2023 Góp ý Xem góp ý
5 Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tiểu khu 309, thôn 5, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 07/06/2023 22/06/2023 Góp ý Xem góp ý
6 Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt,Tiểu khu 309, thôn 5, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 07/06/2023 22/06/2023 Góp ý Xem góp ý
7 Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nhà máy sản xuất Van HuaCheng (Việt Nam) 07/06/2023 22/06/2023 Góp ý Xem góp ý
8 Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Khu du lịch sinh thái tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/06/2023 21/06/2023 Góp ý Xem góp ý
9 Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer – Quảng Ngãi” 06/06/2023 21/06/2023 Góp ý Xem góp ý
10 Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo Trung Tây Nguyên Tám” 05/06/2023 20/06/2023 Góp ý Xem góp ý
1234567

 Content Editor ‭[5]‬