MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Kế hoạch Phát triển điều chỉnh mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh, Lô 05-2 và 05-3" 29/11/2022 14/12/2022 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng 29/11/2022 14/12/2022 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Tăng công suất sản xuất nhà máy bia Sài Gòn – Lâm Đồng từ 100 triệu lít sản phẩm/năm lên 125 triệu lít sản phẩm/năm” 29/11/2022 14/12/2022 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn Minh Tân, huyện Thủy Nguyên (mở rộng diện tích từ 137.566,99 m2 lên 160.000 m2 và nâng công suất xử lý chất thải từ 500 tấn/ngày lên 2.000 tấn/ngày)” 28/11/2022 13/12/2022 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án xây dựng nhà máy sản xuất dây điện bằng nhôm và bằng đồng dùng trong ngành sản xuất ô tô” 28/11/2022 13/12/2022 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng 28/11/2022 13/12/2022 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Cảng container quốc tế Sài Gòn – SSA" 28/11/2022 13/12/2022 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Công ty nhiệt điện Cao Ngạn" 28/11/2022 13/12/2022 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất hạt nhựa, công suất 30.000 tấn/năm" 28/11/2022 13/12/2022 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở, hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh" 28/11/2022 13/12/2022 Góp ý Xem góp ý
123456789

 Content Editor ‭[5]‬