MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Nghị định Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn 11/06/2021 11/08/2021 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 02/06/2021 02/08/2021 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động lấn biển 21/05/2021 21/07/2021 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 18/05/2021 18/07/2021 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím 13/05/2021 13/07/2021 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa 1ý quốc gia tỷ 1ệ 1:50.000, 1:100.000 12/05/2021 12/07/2021 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Hướng dẫn xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài vùng biển 03 hải lý và 06 hải lý 29/04/2021 29/06/2021 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 28/04/2021 28/06/2021 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 22/04/2021 22/06/2021 Góp ý Xem góp ý

 Content Editor ‭[5]‬