MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ 17/08/2023 17/10/2023 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo “Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm kê khí nhà kính; đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chất thải” 17/08/2023 17/10/2023 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số hạng mục công việc trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản cát biển làm vật liệu san lấp 17/08/2023 17/10/2023 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2016/TT- BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 08/08/2023 08/10/2023 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo “Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp phân tích hoá học than, phương pháp nung luyện và phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)” 01/08/2023 01/10/2023 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản 31/07/2023 01/10/2023 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn 27/07/2023 27/09/2023 Góp ý Xem góp ý

 Content Editor ‭[5]‬