View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
08/VBHN-BTNMT 2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 19/09/2023 19/09/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
09/2023/TT-BTNMT Sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước 14/09/2023 14/09/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
01/VBHN-BTNMT 2023 Nghị định - Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển 29/08/2023 29/08/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
61/2023/NĐ-CP Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư 16/08/2023 16/08/2023 Chính phủ Trần Hồng Hà Tải về
57/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an Nhân dân 11/08/2023 15/08/2023 Chính phủ Phạm Minh Chính Tải về
05/2023/TT-BTNMT Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường 31/07/2023 18/09/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
06/2023/TT-BTNMT Hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch 31/07/2023 01/10/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
07/2023/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn 31/07/2023 15/09/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
Thông tư 08/2023/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 31/07/2023 31/01/2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
07/2023/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn 31/07/2023 15/09/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
12345678910...