View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
02/2022/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 10/01/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
08/2022/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 10/01/2022 Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
01/2022/TT-BTNMT Thông tư Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 07/01/2022 07/01/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn 07/01/2022 07/01/2022 Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
04/2022/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ 06/01/2022 06/01/2022 Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
136/2021/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 31/12/2021 15/02/2022 Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
131/2021/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 30/12/2021 15/02/2022 Chính phủ Vũ Đức Đam Tải về
118/2021/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 23/12/2021 01/01/2022 Chính phủ Phạm Bình Minh Tải về
21/2021/TT-BTNMT Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/11/2021 01/12/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
18/2021/TT-BTNMT Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/10/2021 15/12/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
12345678910...