View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
09/VBHN-BTNMT Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết 22/11/2023 22/11/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
10/VBHN-BTNMT Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 22/11/2023 22/11/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
11/VBHN-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp 22/11/2023 22/11/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
18/2023/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường 15/11/2023 01/01/2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
19/2023/TT-BTNMT Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 15/11/2023 30/12/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
17/2023/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 31/10/2023 01/05/2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
15/2023/TT-BTNMT Thông tư Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường 30/10/2023 15/12/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
16/2023/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám 30/10/2023 15/12/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
14/2023/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai 16/10/2023 16/10/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
13/2023/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng 16/10/2023 01/12/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬