View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
88/NQ-CP Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thục hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22/07/2022 22/07/2022 Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
45/2022/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 07/07/2022 25/08/2022 Chính phủ Lê Văn Thành Tải về
08/2022/TT-BTNMT​ Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 05/07/2022 19/08/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
05/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 30/06/2022 15/08/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
17/VBHN-BTNMT năm 2022 Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn 20/06/2022 20/06/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
16/VBHN-BTNMT Về việc Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 09/06/2022 09/06/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022 Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022 09/06/2022 09/06/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
15/VBHN-BTNMT Về việc ban hành Văn bản hợp nhất về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 07/06/2022 07/06/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
04/2022/TT-BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím 03/06/2022 18/07/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
13/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 18/04/2022 18/04/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬