View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
13/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 18/04/2022 18/04/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
12/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 28/03/2022 28/03/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
11/VBHN-BTNMT Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất 22/03/2022 22/03/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
01/VBHN-BTNMT Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 28/02/2022 28/02/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
02/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính 28/02/2022 28/02/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
03/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính 28/02/2022 28/02/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
04/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 28/02/2022 28/02/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
05/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 28/02/2022 28/02/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
06/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp 28/02/2022 28/02/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
07/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 28/02/2022 28/02/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬