View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
01/2023/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh 13/03/2023 12/09/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
06/2023/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức 21/02/2023 10/04/2023 Chính phủ Trần Lưu Quang Tải về
03/2023/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 10/02/2023 01/04/2023 Chính phủ Trần Lưu Quang Tải về
02/2023/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 01/02/2023 20/03/2023 Chính phủ Trần Hồng Hà Tải về
02/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 01/02/2023 20/03/2023 Chính phủ Trần Hồng Hà Tải về
01/2023/TT-BTP Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 16/01/2023 03/03/2023 Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh Tải về
81/2023/QH15 Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 09/01/2023 09/01/2023 Quốc hội Vương Đình Huệ Tải về
24/2022/TT-BTNMT Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn 30/12/2022 28/02/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
24/2022/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn 30/12/2022 28/02/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
25/2022/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm 30/12/2022 15/03/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬